กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านสำราญ ปี 2559